GIS Day 2015 at the University of Oklahoma, Nov 17th 2015

Organizing Committee

 

Committe Chair

Xiangming Xiao
405-3258941
xiangming.xiao@ou.edu

Event Coordinator

Chris Maxon
Melissa L. Scott
405-3254871
mscott@ou.edu
Ke Zhang

Faculty Advisors

Keith Brewster
Yang Hong
Rebecca W. Loraamm
Bryce C. Lowery
Jeffery M. Widener

Student Liaisons

Bhargav Kumar Reddy ,Bolla
5803999404
work.bbolla@gmail.com
Xibei Jia
4056257382
xibei.jia-1@ou.edu
Ying Zhang
Yuting Zhou